Οδηγίες Χρήσης FTP

Τι είναι το FTP

Το File Transfer Protocol (FTP), (ελληνικά: Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο σε δίκτυα τα οποία υποστηρίζουν το πρωτόκολλο TCP/IP (δίκτυα όπως internet ή intranet). Ο υπολογιστής που τρέχει εφαρμογή FTP client μόλις συνδεθεί με τον server μπορεί να εκτελέσει ένα πλήθος διεργασιών όπως ανέβασμα αρχείων στον server, κατέβασμα αρχείων από τον server, μετονομασία ή διαγραφή αρχείων από τον server κ.ο.κ. Το πρωτόκολλο είναι ένα ανοιχτό πρότυπο. Είναι δυνατό κάθε υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο, να διαχειρίζεται αρχεία σε ένα άλλο υπολογιστή του δικτύου, ακόμη και εάν ο δεύτερος διαθέτει διαφορετικό λειτουργικό σύστημα.

Δημιουργία Χρηστών FTP για Subdomains

Για να περιορίσετε την πρόσβαση ενός λογαριασμού FTP σε ένα συγκεκριμένο subdomain, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Δημιουργήστε το subdomain αν δεν το έχετε κάνει ήδη.
 2. Από το κεντρικό μενού του κέντρου ελέγχου, πατήστε στο Create FTP account
 3. Στο πεδίο FTP Username συμπληρώστε το όνομα του subdomain (χωρίς .todomainsas.gr)
 4. Συμπληρώστε έναν κωδικό πρόσβασης στα πεδία password.
 5. Επιλέξτε User
 6. Πατήστε το κουμπί Create

Πρόσβαση μέσω FTP client

 1. Ορίστε τα παρακάτω στοιχεία σε έναν ftp client όπως το File Zilla.
 2. Επιλέξτε το φάκελο public_html και τοποθετήστε μέσα σε αυτόν όλα τα αρχεία του web site σας. Αν έχετε περισσότερα από ένα domain ανοίξτε το φάκελο domains επιλέξτε το domain που θέλετε και τοποθετήστε τα αρχεία όπως πάντα στο φάκελο public_html
 3. Κατόπιν πηγαίνετε στη διεύθυνση URL όπου θα εμφανιστεί η πρώτη σελίδα του site σας: http://www.todomainsas.gr
 4. Η αρχική σελίδα του site σας μπορεί να έχει όνομα index.html, index.htm ή index.php κτλ. Προσέξτε να είναι όλα τα γράμματα πεζά.

Πρόσβαση μέσω FTP των Windows

 1. Ανοίξτε το My Computer (Ο υπολογιστής μου)
 2. Στην address bar (γραμμή διευθύνσεων) πληκτρολογήστε ftp://ftp.todomainsas.gr
 3. Θα σας εμφανιστεί ένα παράθυρο όπου θα σας ζητάει Username και password.
 4. Ορίστε τα παρακάτω στοιχεία και επιλέξτε save password ή αποθήκευση κωδικού.
  1. Username: onomaxrhsth
  2. Password: kwdikos
 5. Κατόπιν πατήστε Είσοδος (Log on)
 6. Θα σας εμφανιστούν οι φάκελοι όπου μπορείτε να ανοίξετε τον public_html και να τοποθετήσετε σε αυτόν τα αρχεία του site σας.

Δημιουργία Λογαριασμού FTP με δικό του φάκελο

 1. Μπείτε στο DirectAdmin με το username και την password που σας έχουμε δώσει
 2. Κάντε κλικ στο domain (π.χ. todomainsas.gr) στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο λογαριασμό ftp αν έχετε περισσότερα από ένα (ειδάλλως πηγαίνετε στο επόμενο βήμα).
 3. Πατήστε στο FTP Management
 4. Πατήστε στο Create FTP account
 5. FTP Username: π.χ. george χωρίς το @todomainsas.gr αφού το παίρνει αυτόματα
 6. Enter Password: και Re-Enter Password: π.χ. 123456
 7. Και επιλέγετε User: Ftp account with the root directory as the users name in the public_html directory
 8. Τέλος πατάτε Create

Έτσι δημιουργήσατε ένα λογαριασμό και ένα folder μέσα στο public με το ίδιο όνομα /home/username/domains/todomainsas.gr/public_html/george/

Σχετικά Άρθρα

customer holding virtual evaluation indicator rating low high client excellent evaluate satisfaction after use product service concept

Service Level Agreement

Το παρόν παράρτημα αναφερόμενο ως SLA ισχύει για όλες τις υπηρεσίες φιλοξενίας που παρέχει η Vistoweb και εγγυάται την σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία τους σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του πακέτου φιλοξενίας που έχετε επιλέξει.

digital wardrobe transparent screen

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Η λειτουργία του διαδικτυακού τόπου vistoweb.com της εταιρείας Vistoweb E.E., διέπεται από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, όπως αυτός αναλύεται παρακάτω.

Πολιτική Ακύρωσης

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συνδρομή φιλοξενίας εντός της αρχικής δοκιμαστικής περιόδου, χωρίς να απαιτείται να αναφέρει τους λόγους.

woman sat with laptop paid with credit card cafe

Ασφάλεια Συναλλαγών

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την Viva η οποία μας παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, με τη χρήση πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών.