Πολιτική Ακύρωσης

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συνδρομή φιλοξενίας εντός της αρχικής δοκιμαστικής περιόδου, χωρίς να απαιτείται να αναφέρει τους λόγους.

Ανάλογα με την υπηρεσία, η δοκιμαστική περίοδος από την έναρξη της συνδρομής, ορίζεται σε:

  • 30 ημέρες για τα πακέτα φιλοξενίας shared hosting.
  • 30 ημέρες για τα πακέτα φιλοξενίας semi-dedicated hosting.
  • 14 ημέρες για τα πακέτα φιλοξενίας dedicated hosting.
  • 14 ημέρες για τα πακέτα φιλοξενίας cloud hosting.
  • 2 ημέρες για τα ονόματα χώρου με κατάληξη .GR.

Δεν ισχύει δοκιμαστική περίοδος για νέες κατοχυρώσεις ονομάτων χώρου (domain name) πέραν των domain με κατάληξη .gr όπως αναφέρεται παραπάνω. Η δοκιμαστική περίοδος επίσης, δεν ισχύει για ανανεώσεις ή μεταφορές υπηρεσιών φιλοξενίας ή ονομάτων χώρου ανεξαρτήτως κατάληξης. Τέλος δεν επιστρέφεται το κόστος εγκατάστασης αν και εφόσον υπάρχει.

Άσκηση του Δικαιώματος

Για να ασκήσει το δικαίωμά του να ακυρώσει τη συνδρομή του, ο πελάτης οφείλει να μας ενημερώσει, με σαφή δήλωση (π.χ. ταχυδρομικώς, με φαξ ή με e-mail) για την απόφασή του να ακυρώσει τη συνδρομή του.

  • Vistoweb Ε.Ε., Ελ. Βενιζέλου 235, 17563 Π. Φάληρο
  • Email: support@vistoweb.gr
  • Fax: 2103005009

Για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ακύρωσης, αρκεί ο πελάτης να στείλει μια σαφώς διατυπωμένη ειδοποίηση, ότι επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά ακύρωσης, πριν από την προθεσμία ακύρωσης.

Υπόδειγμα Ακύρωσης

Ο πελάτης είναι ελεύθερος να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα ακύρωσης για το σκοπό αυτό, αν και δεν είναι υποχρεωτικό. Συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν κείμενο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.


Προς: Vistoweb Ε.Ε., Ελ. Βενιζέλου 235, 17563 Π. Φάληρο, Email: support@vistoweb.gr, Fax: 2103005009
Στην _________, σήμερα με ημερομηνία ___/___/___,
Εγώ _________ ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με επωνυμία _________ και έδρα _________,
ανακοινώνω ότι υπαναχωρώ από τη σύμβαση για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας _________
που παραγγέλθηκε στις _________ και παραλήφθηκε στις _________.
Ονοματεπώνυμο: _______________
Υπογραφή και σφραγίδα.

Διαδικασία ακύρωσης

Εάν ο πελάτης ακυρώσει τη συνδρομή του, θα επιστρέψουμε το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από εμάς της ειδοποίησης ακύρωσης, όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από τον πελάτη για την εν λόγω συνδρομή.

Η επιστροφή αυτή θα γίνει με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο πελάτης στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνήσουμε αμοιβαία διαφορετικά. Σε καμία περίπτωση δεν χρεώνεται ο πελάτης με οποιαδήποτε τέλη για την επιστροφή αυτή.

Εάν το ακυρωθέν στοιχείο είναι μια υπηρεσία που έχει ήδη ξεκινήσει κατά τη στιγμή της ακύρωσης, θα τιμολογήσουμε τον πελάτη για το αντίστοιχο αναλογικό ποσό.

Χρειάζεστε Βοήθεια;

Παρακαλούμε επικοιωνήστε μαζί μας, μέσω της σελίδας επικοινωνίας.

Σχετικά Άρθρα

top view colored block with text google ads blue background

Google Ads

Ακόμη και αν έχετε ήδη εμφανιστεί στα αποτελέσματα αναζήτησης του Google, η Vistoweb μπορεί να σας βοηθήσει να στοχεύσετε νέο κοινό αυξάνοντας άμεσα τους πελάτες σας πληρώνοντας μόνο για εγγυημένα αποτελέσματα και πετυχαίνοντας τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του προϋπολογισμού σας.

customer holding virtual evaluation indicator rating low high client excellent evaluate satisfaction after use product service concept

Service Level Agreement

Το παρόν παράρτημα αναφερόμενο ως SLA ισχύει για όλες τις υπηρεσίες φιλοξενίας που παρέχει η Vistoweb και εγγυάται την σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία τους σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του πακέτου φιλοξενίας που έχετε επιλέξει.

smart contract data protection privacy policy concept man signing digital signature online business contract

Όροι Χρήσης Ιστότοπου

Εξερευνήστε τους όρους χρήσης της Vistoweb και μάθετε για τις προϋποθέσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν την περιήγησή σας στον ιστότοπό και τις υπηρεσίες μας. Στη Vistoweb, διασφαλίζουμε την αξιοπιστία και τη νομιμότητα των ψηφιακών μας περιεχομένων.

network 2402637 1280

Οδηγίες Χρήσης FTP

Τι είναι το FTP Το File Transfer Protocol (FTP), (ελληνικά: Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο σε δίκτυα τα οποία υποστηρίζουν το πρωτόκολλο