Πολιτική Ακύρωσης

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συνδρομή φιλοξενίας εντός της αρχικής δοκιμαστικής περιόδου, χωρίς να απαιτείται να αναφέρει τους λόγους.

Ανάλογα με την υπηρεσία, η δοκιμαστική περίοδος από την έναρξη της συνδρομής, ορίζεται σε:

  • 30 ημέρες για τα πακέτα φιλοξενίας shared hosting.
  • 30 ημέρες για τα πακέτα φιλοξενίας semi-dedicated hosting.
  • 14 ημέρες για τα πακέτα φιλοξενίας dedicated hosting.
  • 14 ημέρες για τα πακέτα φιλοξενίας cloud hosting.
  • 2 ημέρες για τα ονόματα χώρου με κατάληξη .GR.

Δεν ισχύει δοκιμαστική περίοδος για νέες κατοχυρώσεις ονομάτων χώρου (domain name) πέραν των domain με κατάληξη .gr όπως αναφέρεται παραπάνω. Η δοκιμαστική περίοδος επίσης, δεν ισχύει για ανανεώσεις ή μεταφορές υπηρεσιών φιλοξενίας ή ονομάτων χώρου ανεξαρτήτως κατάληξης. Τέλος δεν επιστρέφεται το κόστος εγκατάστασης αν και εφόσον υπάρχει.

Άσκηση του Δικαιώματος

Για να ασκήσει το δικαίωμά του να ακυρώσει τη συνδρομή του, ο πελάτης οφείλει να μας ενημερώσει, με σαφή δήλωση (π.χ. ταχυδρομικώς, με φαξ ή με e-mail) για την απόφασή του να ακυρώσει τη συνδρομή του.

  • Vistoweb Ε.Ε., Ελ. Βενιζέλου 235, 17563 Π. Φάληρο
  • Email: support@vistoweb.gr
  • Fax: 2103005009

Για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ακύρωσης, αρκεί ο πελάτης να στείλει μια σαφώς διατυπωμένη ειδοποίηση, ότι επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά ακύρωσης, πριν από την προθεσμία ακύρωσης.

Υπόδειγμα Ακύρωσης

Ο πελάτης είναι ελεύθερος να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα ακύρωσης για το σκοπό αυτό, αν και δεν είναι υποχρεωτικό. Συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν κείμενο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.


Προς: Vistoweb Ε.Ε., Ελ. Βενιζέλου 235, 17563 Π. Φάληρο, Email: support@vistoweb.gr, Fax: 2103005009
Στην _________, σήμερα με ημερομηνία ___/___/___,
Εγώ _________ ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με επωνυμία _________ και έδρα _________,
ανακοινώνω ότι υπαναχωρώ από τη σύμβαση για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας _________
που παραγγέλθηκε στις _________ και παραλήφθηκε στις _________.
Ονοματεπώνυμο: _______________
Υπογραφή και σφραγίδα.

Διαδικασία ακύρωσης

Εάν ο πελάτης ακυρώσει τη συνδρομή του, θα επιστρέψουμε το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από εμάς της ειδοποίησης ακύρωσης, όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από τον πελάτη για την εν λόγω συνδρομή.

Η επιστροφή αυτή θα γίνει με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο πελάτης στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνήσουμε αμοιβαία διαφορετικά. Σε καμία περίπτωση δεν χρεώνεται ο πελάτης με οποιαδήποτε τέλη για την επιστροφή αυτή.

Εάν το ακυρωθέν στοιχείο είναι μια υπηρεσία που έχει ήδη ξεκινήσει κατά τη στιγμή της ακύρωσης, θα τιμολογήσουμε τον πελάτη για το αντίστοιχο αναλογικό ποσό.

Χρειάζεστε Βοήθεια;

Παρακαλούμε επικοιωνήστε μαζί μας, μέσω της σελίδας επικοινωνίας.

Σχετικά Άρθρα

office working app computer 97077

Οδηγίες Χρήσης PHP & mySQL

Τι είναι η PHP H PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία σελίδων web με δυναμικό περιεχόμενο. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από

businessman formal wear signing contract prevent probability risks cyber security padlock hologram icons working desk

Δήλωση Απορρήτου

Η Vistoweb αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο απόρρητο των στοιχείων των χρηστών του Internet και την ασφάλεια των επικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ούτως ώστε να πληρούνται οι αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας.

internet cloud concept with man finger digital touch screen with cloud silhouette arrows it mobile items icons around dark blue background

Οδηγίες Χρήσης Backup

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των στοιχείων του web site σας, συμπεριλαμβανομένων βάσεων και αλληλογραφίας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα